2023 – ”Var dag med Jesus”

Credos familjeläger har under många år arrangerats på Hjälmared och har fått betyda mycket för många. På lägret ges möjlighet att upptäcka mer av Gud och tron för både barn och vuxna i undervisning, samtal och gudstjänstfirande. Dagarna på Hjälmared ger också möjlighet till gemenskap och roliga fritidsaktiviteter samt rekreation och vila.