Under förmiddagarna torsdag – lördag möts de vuxna lägerdeltagarna för bibelstudier i Kapellet medan barnen har barnsamling/barngrupp. Bibelstudierna leds utav Per-Eive Berntsson (Inspiratör och predikant i EFS Väst)

Onsdag till lördag kväll hålls kvällsmöten i Kapellet där de vuxna får möjlighet att vara i Guds närhet i lovsång och genom att lyssna till Hans ord till oss.

Onsdag – Öppna oss för kärleken – Liselotte J. Andersson, evangelist och författare inom Equmeniakyrkan.

Torsdag – Jesus till världen! – Malin och Dan Sarkar delar med sig av erfarenheter från församlingsarbete och socialt arbete i Broby.

Fredag – Rusta oss för tjänst – Nora & Hannes Sandahl, utsända till Tanzania för EFS, och de kommer dela med sig av sina erfarenheter som familj i missionstjänst.

Lördag – Den avslutande kvällen på lördagen kommer vi göra tillsammans och på så vis landa det vi fått med oss under lägerdagarna.