Du behövs!

Att göra lägerdagarna givande är något vi gör tillsammans. Varje lägerdeltagare har gåvor och förmågor att bidra med! Att hjälpa till med smått eller stort blir ett sätt att betjäna varandra och visa på Guds kärlek, omsorg och kreativitet. I anmälan finns möjlighet att ange en uppgift du kan hjäpa till med, gör gärna det!

Värdgrupp

Värdgruppen har Credos uppdrag att planera och förbereda lägret och består av följande medlemmar:

Pernilla & Kåre Agardh
Hanna & Erik Hannus
Pernilla & Josef Pålsson

Maila till värdgrupperna: credosommarlager@gmail.com

Credo Sverige

Credo Sverige är en missionsrörelse med ett uppdrag i skol- och studentvärlden. Vi vill se skolungdomar och studenter förvandlade av evangeliet till att förändra skola & universitet, kyrka & samhälle!

Credos läger har genom åren fått betyda oerhört mycket för vår rörelse. Lägret på Hjälmared har anordnats sedan 60-talet och samlar varje år familjer med hjärta för Credo Sverige och vårt uppdrag bland skolungdomar och studenter. Hjälmaredslägret präglas av den gemenskap som är Credo Sverige – med Jesus i centrum.

Credo Sverige är en missionsrörelse som bärs av sina understödjare. Det är genom deras förbön och deras givande som vi kan skörda frukten. Vi bjuder in er alla att vara en del av att göra Jesus Kristus synlig i skol- och studentvärlden!

Mer om Credo Sverige: https://credosverige.se/

Hjälmareds Folkhögskola

Hjälmared Folkhögskola, strax utanför Alingsås, drivs av en skolförening i nära samarbete med Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.

Mer om Hjälmareds Folkhögskola: http://www.hjalmared.se/