Preliminärt program

Onsdag 20 juli

13.00 – 15.30Ankomst och inkvartering
14.30 – 15.30Fika – matsalen
15.30Välkomstmöte – aulan
17.00Kvällsmat – matsalen
18.00Vesper – kungsflygeln
18.15Barnmöte – kapellet
19.15-21.00Barngrupper – skolan
19.30Kvällssamling – kapellet
Öppna oss för kärleken – Liselotte J. Andersson
21.00Kvällsfika – matsalen
21.45Mässa – kapellet

Torsdag 21 juli

07.00Motion –
löpning – samling vid flaggstången
07.30Laudes – kungsflygeln
08.00Morgonbön – flaggstången
Frukost – matsalen
09.15-11.00Barngrupper – skolan
09.30Bibelstudium – kapellet
Per-Eive Berntsson
11.00Föräldrar möter sina barn – flaggstången
11.00Fika – matsalen
11.15Samtalgrupper och barnledarsamling
12.15Bön mitt på dagen – kungsflygeln
12.30Middag – matsalen
14.45Fika – matsalen
15.15Gemensam aktivitet – plats efter väder
17.00Kvällsmat – matsalen
18.00Vesper – kungsflygeln
18.15Barnmöte – kapellet
19.15-21.00Barngrupper – skolan
19.30Kvällssamling – kapellet
Jesus till världen! – Malin och Dan Sarkar
21.00Kvällsfika – matsalen
21.45Mässa – kapellet

Fredag 22 juli

07.00Motion –
löpning – samling vid flaggstången
07.30Laudes – kungsflygeln
08.00Morgonbön – flaggstången
Frukost – matsalen
09.15-11.00Barngrupper – skolan
09.30Bibelstudium – kapellet
Per-Eive Berntsson
11.00Föräldrar möter sina barn – flaggstången
11.00Fika – matsalen
11.15Samtalgrupper och barnledarsamling
12.15Bön mitt på dagen – kungsflygeln
12.30Middag – matsalen
14.45Fika – matsalen
15.15Seminarier – kapellet
Tema – talare
(Obs! Inga barngrupper)
17.00Kvällsmat – matsalen
18.00Vesper – kungsflygeln
18.15Barnmöte – kapellet
19.15-21.00Barngrupper – skolan
19.30Kvällssamling – kapellet
Rusta oss för tjänst – Nora & Hannes Sandahl
21.00Kvällsfika – matsalen
21.45Mässa – kapellet

Lördag 23 juli

07.00Motion –
löpning – samling vid flaggstången
07.30Laudes – kungsflygeln
08.00Morgonbön – flaggstången
Frukost – matsalen
09.15-11.00Barngrupper – skolan
09.30Bibelstudium – kapellet
Per-Eive Berntsson
11.00Föräldrar möter sina barn – flaggstången
11.00Fika – matsalen
11.15Samtalgrupper och barnledarsamling
12.15Bön mitt på dagen – kungsflygeln
12.30Middag – matsalen
14.45Fika – matsalen
15.15Seminarier – kapellet
(Obs! Inga barngrupper)
17.00Kvällsmat – matsalen
18.00Vesper – kungsflygeln
18.15Barnmöte – kapellet
19.15Avslutning i barngrupper – skolan
19.30Kvällssamling – kapellet
Avslutning samling.
ca.20.30Korvgrillning – utomhus
21.45Mässa – kapellet

Söndag 24 juli

07.00Motion –
löpning – samling vid flaggstången
07.30Laudes – kungsflygeln
08.00Morgonbön – flaggstången
Frukost – matsalen
10.00Familje- och sändningsmässa – för alla – aulan
12.30Middag – matsalen