Preliminärt program

Onsdag 19 juli

13.00 – 15.30Ankomst och inkvartering
14.30 – 15.30Fika – matsalen
15.30Välkomstmöte – aulan
17.00Kvällsmat – matsalen
18.15Barnmöte – kapellet
19.15-20:45Barngrupper – skolan
19.20Kvällssamling – kapellet
Om att följa Gud hela livet – Marita och Carl Hasselberg, missionärer i Tanzania
20:45Föräldrar möter sina barn utanför kapellet Kvällsfika – matsalen
21.30Mässa – kapellet

Torsdag 20 juli

07.00Motion –
löpning – samling vid flaggstången
08.00Morgonbön – flaggstången
Frukost – matsalen
09.15-11.00Barngrupper – skolan
09.30Bibelstudium – kapellet
”Din relation med dig Själv”
Mats Nyholm
11.00Föräldrar möter sina barn utanför kapellet
11.00Fika – matsalen
11.15Samtalgrupper och barnledarsamling för barnledare
12.30Middag – matsalen
14.00Gemensam aktivitet för alla – gräsmattan utanför kapellet
14.45Fika – matsalen
15.15Gemensamma (frivilliga) aktiviteter – ute på gräset
17.00Kvällsmat – matsalen
18.15Barnmöte – kapellet
19.15-20:45Barngrupper – skolan
19.20Kvällssamling – kapellet
Karin Malmström, församlingspedagog
20:45Föräldrar hämtar sina barn på gräsmattan Kvällsfika – matsalen
21.30Mässa – kapellet

Fredag 21 juli

07.00Motion –
löpning – samling vid flaggstången
08.00Morgonbön – flaggstången
Frukost – matsalen
09.15-11.00Barngrupper – skolan
09.30Bibelstudium – kapellet
”Din relation med din Nästa”
Mats Nyström
11.00Föräldrar möter sina barn – gräsmattan utanför kapellet
11.00Fika – matsalen
11.15Samtalgrupper och barnledarsamling för barnledarna
12.30Middag – matsalen
14.00Aktiviteter (frivilliga) – gräsmattan
Gospelövning – aulan
14.45Fika – matsalen
15.15Seminarier – kapellet + skolan
Musikalövning, aulan
17.00Kvällsmat – matsalen
18.15Barnmöte – kapellet
19.15-20:45Barngrupper – skolan
19.20Kvällssamling – kapellet
Mikael Isaksson, Aftonson
21.00Kvällsfika – matsalen
21.30Mässa – kapellet

Lördag 22 juli

07.00Motion –
löpning – samling vid flaggstången
08.00Morgonbön – flaggstången
Frukost – matsalen
09.15-11.00Barngrupper – skolan
09.30Bibelstudium – kapellet
”Din relation med Jesus”
Johan Kårlin
11.00Föräldrar möter sina barn – gräsmattan utanför kapellet
11.00Fika – matsalen
11.15Samtalgrupper och barnledarsamling för barnledare
12.30Middag – matsalen
14.00Aktivitet (frivillig) – gräsmattan
Gospelövning – aulan
14.45Fika – matsalen
15.15Seminarier – kapellet + skolan
Musikalövning barn, aulan
17.00Kvällsmat – matsalen
18.15Barnmöte – kapellet
19.15 – 20:15Avslutning i barngrupper – skolan
19.20Kvällssamling – kapellet
Avslutningande samling
ca.20.30Korvgrillning – utomhus
21.30Mässa – kapellet

Söndag 23 juli

07.00Motion –
löpning – samling vid flaggstången
08.00Morgonbön – flaggstången
Frukost – matsalen
10.00Familje- och sändningsmässa – för alla – aulan på Hjälmared
12.00Avslutningsmiddag – matsalen